Αρχική
Πρόσφατα Κηρύγματα Κυριακής Κηρύγματα Διάφορα Μαθήματα Επισκέπτες Ομολογίες
25 Ιανουαρίου 2013 - 14.18.07
Δείτε περισσότερα...
ΒΑΠΤΙΣΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

 

Την Κυριακή 13 Μαρτίου 2016 στην αίθουσα της ΕΑΕΠ Ηρακλείου στην Κρήτη μετά την Λειτουργία της Εκκλησίας πραγματοποιήθηκε η Βάπτιση του αδελφού Γιώργου.

Μήπως δύναταί τις να εμποδίση το ύδωρ, ώστε να μη βαπτισθώσιν ούτοι, οίτινες έλαβον το Πνεύμα το Άγιον καθώς και ημείς; (Πράξεις 10:47)

Ευχόμαστε στον αδελφό μας ο Κύριος να τον ευλογήσει και ομοίως και την οικογένειά του.

Αμήν