Αρχική
Πρόσφατα Κηρύγματα Κυριακής Κηρύγματα Διάφορα Μαθήματα Επισκέπτες Ομολογίες
25 Ιανουαρίου 2013 - 14.18.07
Δείτε περισσότερα...
Η Γέννηση του Χριστού – ο δρόμος της Αγάπης και της Ταπείνωσης

Ο Ιησούς Χριστός προτίμησε το δρόμο της αγάπης και της ταπείνωσης. Το φρόνημά Του ήταν αγάπη και ταπεινοφροσύνη. «Όστις εν μορφή Θεού υπάρχων δεν ενόμισε αρπαγήν το να ήναι ίσα με τον Θεόν, αλλ’ Εαυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος εταπείνωσεν Εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού». Φιλιππησίους β:5-8

Δεν ήλθε στον κόσμο να τον κυριεύσει με εγκλήματα, βιαιότητες και περιαυτολογίες, όπως ήλθαν όλοι οι επίδοξοι κοσμοκράτορες του κόσμου τούτου, αλλά ήλθε με την αγάπη, την απλότητα και σεβόμενος την ελευθερία του ανθρώπου, τον άφησε να εκλέξει μόνος του ότι θέλει. Διακήρυττε: «Όστις θέλει να έλθει οπίσω μου, ας απαρνηθή τον ευατόν του, ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί». Μάρκος η:34

Όταν ήλθε η ώρα να έλθει στη γη, δεν ήλθε με εκατομμύρια αγγέλους επάνω σ’ ένα άσπρο άτι, αλλά προτίμησε την ανθρώπινη οδό, να γεννηθεί όπως όλοι οι άνθρωποι και να μεγαλώσει στην αγκαλιά της παρθένου Μαρίας, γνωρίζοντας όλες τις ταλαιπωρίες της ανθρώπινης ζωής.

Είναι δυνατόν ο Μεσσίας που έγινε ο Σωτήρας του κόσμου να γίνει άνθρωπος και να γεννηθεί μέσα σ’ ένα στάβλο και να τοποθετηθεί μέσα σε μία φάτνη ζώων; Πού είναι η επισημότητα; Πού είναι η πολυτέλεια; Πού είναι οι τιμές που αποδίδονται στα επίσημα πρόσωπα; Πού είναι οι μεγάλοι του κόσμου τούτου να Τον υποδεχθούν, να Του βγάλουν λόγο κολακευτικό; Πού είναι τα αγήματα του στρατού, οι μπάντες, οι τροβαδούροι;

Ο Ησαΐας προφητεύει τον ερχομό του Μεσσία, «Ως ουδέν ελογίσθημεν Αυτόν.» Η γέννησή Του δια της παρθένου Μαρίας, εκπλήρωσε το ρηθέν υπό του Κυρίου, δια του προφήτου λέγοντος «Ιδού η παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει Υιόν και θέλουσι καλέσει το όνομα Αυτού Εμμανουήλ, το οποίον μεθερμηνευόμενον είναι μεθ’ ημών ο Θεός». Ματθαίος α: 23

Έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ; Ποτέ και πουθενά. Ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε δια της αγίας και παρθένου Μαρίας, χωρίς τη θέληση ανδρός και γυναικός. Όταν ο άγγελος Γαβριήλ της ανήγγειλε το γεγονός, η Μαρία εξέφρασε την απορία της. «Πώς θέλει είσθαι τούτο, επειδή άνδρα δε γνωρίζω;» Λουκάς α: 34. Τότε ο άγγελος της αποκάλυψε: «Πνεύμα Άγιον θέλει επέλθει επί σε και δύναμις του Υψίστου θέλει σε επισκιά- σει, δια τούτο και το γενόμενον εκ σου, Άγιον θέλει ονομασθεί, Υιός Θεού.» Λουκάς α: 34-36

Το φαινόμενο ήταν πρωτοφανές και μοναδικό. Δεν θα μπορούσε ποτέ ο Μεσσίας να γεννηθεί ανάμεσα σε μία οικογένεια, όπως έγινε με τον Δαβίδ, ο οποίος χρίστηκε βασιλιάς του Ισραήλ. Ο Θεός διάλεξε ένα τρόπο θαυματουργικό και μοναδικό για να γεννηθεί ο Μεσσίας του κόσμου. Η παρθένος συνέλαβε και γέννησε Υιό, δια Πνεύματος Αγίου, ο οποίος απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει.

Όταν αργότερα βγήκε στη διακονία Του, ο μόνος που Τον ανήγγειλε ήταν ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ένας ταπεινός προφήτης που ονομάστηκε «φωνή βοώντος εν τη ερήμω», φτωχός και ταπεινός, ζούσε στην έρημο τρώγοντας μέλι άγριο και ακρίδες. «Εγώ σας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοια, αλλά έρχεται οπίσω μου Εκείνος όστις είναι ανώτερός μου, Αυτός θα σας βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω και πυρί. Εγώ δεν είμαι άξιος ούτε να βαστάσω τα υποδήματά Του.» Ο Ιωάννης αποκεφαλίστηκε από τον Ηρώδη. Έτσι και αυτός ο μάρτυρας που Τον υποδέχθηκε και Τον σύστησε, εξέλειπε.

Ποιος μπορούσε τώρα να μαρτυρήσει για τον ερχομό του Μεσσία; Κανείς. Μόνο η αγία ζωή Του, η άδολη, γεμάτη από αγάπη για τους εχθρούς Του, και τα θαύματά Του, τα οποία δεν περιείχαν καμία απατηλή ταχυδακτυλουργία, αλλά ήταν πρώτα απ’ όλα οι θεραπείες των ασθενών. Οι θεραπείες των ασθενών δεν σήκωναν ταχυδακτυλουργίες. Κανένας ασθενής που είναι τυφλός ή παραλυτικός, δεν αναβλέπει ούτε σηκώνεται επάνω, παίρνει και το κρεβάτι του και περπατάει, με κανενός είδους ταχυδακτυλουργία. Ο Ματθαίος γράφει: «Και ότε έγινεν εσπέρας έφεραν προς Αυτόν δαιμονιζομένους πολλούς και εξέβαλε τα πνεύματα με λόγον και πάντας τους κακώς έχοντας εθεράπευσε, δια να πληρωθεί το ρηθέν δια του Ησαΐου του προφήτου λέγοντος: “Αυτός τας ασθενείας ημών έλαβεν και τας νόσους εβάστασεν”.» Ησαΐας. νγ: 4

Στις μαρτυρίες για τον Ιησού, τον Μεσσία του κόσμου, δεν πρέπει να ξεχάσουμε την ανάστασή Του. Πώς να διαψεύσει ο απόστολος Παύλος την ανάσταση του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού όταν, ενώ πήγαινε φουριόζος στη Δαμασκό για να συλλάβει κι άλλους χριστιανούς, του φανερώθηκε ο Ίδιος ο Ιησούς Χριστός.

Ο Παύλος σώθηκε, άλλαξε η ζωή του. Βεβαιώθηκε πλέον ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναστημένος. Από κει και πέρα άρχισε να επικοινωνεί με τον ζώντα Ιησού Χριστό και να Τον κηρύττει με παρρησία σε όλο τον κόσμο. Ευτυχώς πλέον, διότι βεβαιώθηκε για την ανάσταση και πείστηκε ότι, Αυτός, ο Ιησούς που γεννήθηκε φτωχός μέσα στους στάβλους των ζώων, είναι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας του κόσμου. Δεν έπαυσε να Τον ομολογεί και να διακηρύττει τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Ναι, αυτός ο Ναζωραίος Ραββί, με την φτωχή Του ζωή και τα φτωχά Του υπάρχοντα είναι ο Μεσσίας του κόσμου και θα έλθει πάλι να μας παραλάβει.

Πηγή