Αρχική
Πρόσφατα Κηρύγματα Κυριακής Κηρύγματα Διάφορα Μαθήματα Επισκέπτες Ομολογίες
25 Ιανουαρίου 2013 - 14.18.07
Δείτε περισσότερα...
ΒΑΠΤΙΣΗ ΛΕΩΝΙΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

2015110812113120151108121129201511081211252015110812114520151108121034

Την Κυριακή 8 Νοέμβριου 2015 στην αίθουσα της ΕΑΕΠ Ηρακλείου στην Κρήτη μετά την Λειτουργία της Εκκλησίας πραγματοποιήθηκε η Βάπτιση του αδελφού Λεωνίδα.

Μήπως δύναταί τις να εμποδίση το ύδωρ, ώστε να μη βαπτισθώσιν ούτοι, οίτινες έλαβον το Πνεύμα το Άγιον καθώς και ημείς; (Πράξεις 10:47)

Ευχόμαστε στον αδελφό μας ο Κύριος να τον ευλογήσει και ομοίως και την οικογένειά του.

Αμήν